Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Antinatalism

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Antinatalism är den filosofiska position som sätter negativt värde på födsel och motsätter sig reproduktion, i motsats till natalism. De som är antinatalister anser att världen skulle vara bättre om människan försvann. Antinatalister anser att livet oundvikligen medför lidande, och det är bättre att inte lida än att lida eller riskera lidande även om livet är meningsfullt. Därför anser de att man inte skall sätta barn till världen, eftersom det innebär både att de nya individerna själva kan komma att behöva lida och att de sannolikt kommer att orsaka lidande för de människor som redan finns.

Se även


Новое сообщение